Slider-RESUMEN-EMPRESAS-CAT1

Les classes presencials poden dur-se a terme en cursos extensius o intensius, cursos d’immersió o en classes particulars.

Les classes a distància són perfectes si es vol triar quan estudiar i es busca flexibilitat en el temps. Oferim classes a distància en diferents modalitats: per telèfon o via Skype; E-learning a través de la nostra aula virtual, o Blended Learning.

Tallers pràctics que duren entre 2 i 5 hores per preparar habilitats específiques i amb els quals es busca la major efectivitat en el menor temps.

Adaptem els nostres cursos a les seves exigències

Considerem important el fet d’oferir flexibilitat als nostres cursos i la necessitat de poder adaptar-los a les exigències dels nostres clients i els seus treballadors. És per això que realitzem una anàlisi de necessitats inicial i continua de cada persona per tal de garantir que els cursos responen de manera satisfactòria i compleixen així totes les expectatives.

Cada empresa és única i cada una té empleats amb distintes motivacions. Per això oferim cursos d’anglès i altres idiomes per a treballadors diferents, amb duració, intensitat, contingut i forma docent diferent.

Tenim clients on fem anglès per millorar la seva presència internacional. Tenim clients amb plantilles internacionals on oferim cursos d’espanyol i català per ajudar-los que s’integrin a la seva nova llar. Tenim clients que fan cursos d’immersió per preparar per a presentacions, o congressos. Tenim clients que fan cursos amb una finalitat específica (cursos de traducció, cursos de negociar, cursos del llenguatge d’emails). Els escoltem i responem amb una proposta individualitzada.

Nivells i exàmens reconeguts al nivell europeu

A la nostre acadèmia oferim cursos d’idiomes en tots els nivells, des de A1 a C2, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), la qual cosa permet mesurar el progrés dels alumnes dins d’un marc reconegut a nivell europeu.

Moltes empreses ofereixen als seus treballadors l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial per tal de poder acreditar els seus coneixements i al mateix temps establir uns objectius clars per al curs. En aquest cas, el professor del curs els prepara als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Oxford House és un centre registrat per realitzar exàmens d’anglès de Trinity College London i és un centre de preparació d’exàmens d’anglès de Cambridge ESOL (FCE, CAE i CPE). Podem preparar als seus empleats per a aquests exàmens, diplomes de castellà (DELE), diplomes de francès (DELF i DALF) o certificats de català.

Exàmens oficials d’idiomes i nivells del MECR

Avaluació

Al final del trimestre es farà un test d’avaluació basat en els continguts de les classes, a més d’un performance review amb cada participant per comprovar si ha aconseguit els seus objectius.

Oxford House Connect

OH-connectOxford House Connect és la plataforma d’aprenentatge online d’Oxford House que serveix com una eina extra per millorar l’aprenentatge i la motivació dels alumnes.
Cada classe té el seu propi grup al que els alumnes es registren per poder participar. Després de cada classe, el professor escriu el que s’ha fet en la sessió així com deures i altres activitats interactives. És una forma de poder posar-se en contacte amb el professor i  d’interactuar entre els alumnes.

Serveis inclosos

  • Proves de nivell dels interessats
  • Avaluació de l’aprofitament del curs
  • Anàlisi de les necessitats dels participants a curt, mitjà i llarg termini.
  • Resum d’assistència mensual
  • Creació del grup i coordinació.
  • Reunions periòdiques per orientar sobre temes concrets.